Articles
 • สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครู

  Share Button

  เปิดรับสมัคร 23-31 กรกฎาคม 2555  สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
  และบุคลากรทางการศึกษาพรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 8340 บาท และผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปีให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น9140 บาท

  การรับสมัคร
  เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ www.teacherbkk.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  รายละเอียดการรับสมัครสอบครูกรุงเทพมหานคร  กรกฎาคม 23rd, 2012 Posted in สอบครู

Leave a Reply

Copyright © 2012 . All rights reserved.