Articles
 • สำนักงบประมาณ รับสมัครพนักงานราชการ2556

  Share Button

  เปิดรับสมัคร 18-22 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครด้วยตนเอง

  สำนักงบประมาณ

  สำนักงบประมาณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป และ พนักงานทุนหมุนเวียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  พนักงานราชการ
  – เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  – เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
  – นายช่างศิลปกรรมจำนวน 1 อัตรา
  – นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  – นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
  พนักงานทุนหมุนเวียน
  – นักวิเคราะห์งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา

  การรับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครสามรถ download ใบสมัครได้ที่ website ของสำนักงบประมาร www.bb.go.th หรือขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดการรับสมัครสำนักงบประมาณ  กุมภาพันธ์ 9th, 2013 Posted in พนักงานราชการ

Leave a Reply

Copyright © 2012 . All rights reserved.