Articles
 • สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ2556

  Share Button

  เปิดรับสมัคร 12-20 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครเด้วยตนเอง

  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  – ช่างไฟฟ้า กลุ่มงาน เทคนิคทั่วไป
  – ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

  การรับสมัคร
  ให้ผูประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ชั้น 6 ใน ระหว่างวันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดการรับสมัครสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  กุมภาพันธ์ 9th, 2013 Posted in พนักงานราชการ

Leave a Reply

Copyright © 2012 . All rights reserved.