Articles
 • กรมเจ้าท่า เปิดสอบงานราชการ

  Share Button

  เปิดรับสมัคร 1-11 เมษายน 2556 สมัครด้วยตนเอง

  กรมเจ้าท่า

  จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง

  1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง ส่วนเรือฝึก ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4

  การรับสมัคร
  สมัครขอและทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ

   รายละเอียดการรับสมัคร  เมษายน 1st, 2013 Posted in งานราชการ

Leave a Reply

Copyright © 2012 . All rights reserved.