Articles
 • การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง

  Share Button

  เปิดรับสมัคร 18 – 27 ธันวาคม 2555 สมัครทางเว็บไซต์

  การไฟฟ้านครหลวง

  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ

  รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  – พนักงานธุรการ 3 จำนวน 27 อัตรา
  – พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 12 อัตรา
  – พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 3 อัตรา
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
  – พนักงานตรวจสอบ 3 จำนวน 4 อัตรา
  3. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
  – พนักงานขับยานพาหนะ 1 จำนวน 27 อัตรา

  การรับสมัคร
  สมัครผ่านทางใบสมัครออนไลนืทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 15.30 ทางเว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อรับสมัครงาน

  รายละเอียดการรับสมัครการไฟฟ้านครหลวง  ธันวาคม 16th, 2012 Posted in งานรัฐวิสาหกิจ

One Response to “การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบเป็นพนักงานหลายตำแหน่ง”

 1. ดาวโหลลดข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง http://www.testthai.net/read.php?tid=6506

Leave a Reply

Copyright © 2012 . All rights reserved.